pealkiri
Põlevkivi, hakkpuidu ja retordigaasi koospõletamine tsirkuleeriva keevkihiga kateldes
Co-combustion of a mixture of oil shale, wood chips and retort gas in Circulating Fluidized Bed boiler. Совместное сжигание сланца, древесной щепы и ретортного газа в котле с циркулирующим кипящим слоем
autor
Poljakova, Julia
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal