pealkiri
Tööstuslike manipulaatorite ja liikurrobotite sidumine avatud lähtekoodiga tarkvaraplatvormiga ROS
Integration of industrial manipulators and mobile robots with open-source software platform ROS
autor
Talvoja, Andre
märksõnad
haridusrobootika
mobiilsed manipulaatorid
vahevara
programmeerimiskeskkonnad
liigendkäed
liikumise juhtimine
trajektoori planeerimine
riist-tarkvara integreerimine
positsioonjuhtimine
tööstuslik manipulaator
praktikumijuhendid
education robotics
mobile manipulation
middleware and programming environments
robot collaboration
articulated arms
motion control
hardware-software integration
positioning control
industrial manipulator
laboratory instruction manual
kaitsmiskuupäev
keel