pealkiri
Haljas- ja puhkealade ning neid ühendavate kergliiklusteede ülevaade ja arengusuunad Jõhvi valla näitel
Overview and trends of green and recreational areas, connected by light traffic roads in located Jõhvi municipality
autor
Aleksandrov, Janar
märksõnad
haljas- ja puhkealad
green and recreational areas
light traffic roads
juhendaja
Lehtpuu, Maili
kaitsmiskuupäev
keel