pealkiri
Koolivägivalla vastased meetmed füüsilise vägivalla karistusõiguslikust aspektist
Measures against school violence from the aspect of physical violence in penal law
märksõnad
füüsiline koolivägivald
võimalikud menetlusnormid
physical
children rights
measures against school violence
procedural rules
juhendaja
Heinla, Jüri
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.