pealkiri
Konteinervedude hinnastruktuur ja selle dünaamika Põhja-Ameerika liinidel
Container Shipping Price Structure and its Dynamics based on North America Lines
autor
Kaus, Maike
märksõnad
konteinerveo hinnastruktuur
võrdlus- ja korrelatsioonianalüüs
container freight price structure
comparative and correlation analyses
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information