pealkiri
Methods for Estonian Large Vocabulary Speech Recognition
autor
Alumäe, Tanel
märksõnad
flektiivsed keeled
aglutinatiivsed keeled
morfeemid
liitsõnad
klassipõhised mudelid
faktoritel põhinev keelemudel
LVCSR
agglutinative languages
highly inflective languages
morphemes
compound words
class-based models
factored language models
väljaandja
Tallinn University of Technology Press
kaitsmiskuupäev
identifikaator
ISBN 9985596617
ISSN 14064731
keel