pealkiri
Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktori TCF4 haigusseoseliste tähendusmuutusega variatsioonide uurimine
Analysis of disease-related missense variations in the basic helix-loop-helix transcription factor TCF4
autor
Roots, Kaisa
märksõnad
Transkriptsioonifaktor TCF4
kerge ja mõõdukas vaimne alaareng
Transcription factor TCF4
mild-to-moderate intellectual disability
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information