pealkiri
Lahenduse kavandamine meeskonnapraktika meeskondade komplekteerimiseks Tallinna Tehnikaülikooli õppeaine"Infosüsteemide arendamise meeskonnaprojekt: tellimus (ITB1706)" näitel
Team assembling solutionfor capstone projects on the basis of "Information Systems Development Team Project: procurement (ITB1706)" course of Tallinn University of Technology
kaitsmiskuupäev
keel