pealkiri
Reaktiivse programmeerimise rakendamine IoT baasil töökindla ristmikumonitooringu ehitamiseks
Applying Reactive Programming Approach in IoT Based Reliable Crossroad Traffic Monitoring
autor
Lavrešin, Pavel
märksõnad
reaktiivprogrammeerimine
Actor mudel
CQRS
IoT (Internet of Things)
Reactive Streams
Actor model
Event Sourcing
Domain Driven Design (DDD)
kaitsmiskuupäev
keel