pealkiri
Sillamäe piirkonna savikivi (graptoliitargilliidi) televäljamise projekt
Project of Development of Graptolite Argillite Mine in Sillamäe Region
autor
Lumiste, Janno
kaitsmiskuupäev
keel