pealkiri
VKG Oil AS tööstusveest orgaaniliste ühendite (ketoonid, aldehüüdid) eraldamise võimaluste uurimine
Study of the possibility of organic compounds (ketones, aldehydes) eduction from industrial waters of VKG Oil AS
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal