pealkiri
Ettevõttesisese keskse ligipääsuhalduse lahenduse analüüs Helmes AS näitel
Analysis of a central access management solution for a company on the example of Helmes AS
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2027