pealkiri
Puudega isiku kaitse töösuhtes ja seos töövõimereformiga
Legal Protection for Disabled Person in Work Relationship and Connection with Work Ability Reform
autor
Leiaru, Merlyn-Mai
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit