pealkiri
Töötajaskonna uuringud ja tulemuste rakendamine juhtimistegevuses (Akzo Nobel Baltics AS näitel)
Implementation of employee surveys in the management practices (the case of Akzo Nobel Baltics AS)
autor
Järve, Nele
märksõnad
töötajaskonna uuringud
rahuloluuuring
kõrgetasemelise töösoorituse süsteemid
tulemusjuhtimine,
employee surveys
satisfacation survey
high-performance work systems
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel