pealkiri
Tegevusaruanne – nõuetele vastavus Eestis ja naaberriikide käsitlused
Management Report – Meeting the Requirements in Estonia and Examples of Neighbouring Countries
märksõnad
IASB-i tegevusauande standard
tegevusaruandeskeem
development of accounting
IASB management commentary standard-setters
quality of management report
management report sheet
kaitsmiskuupäev
keel