pealkiri
Polümeersed bipolaarsed plaadid madaltemperatuursetele kütuseelementidele
Polymeric bipolar plates for low-temperature polymer electrolyte membrane fuel cell applications
autor
Suits, Silver
märksõnad
bipolaarne plaat
polümeer-elektrolüüt membraan
metoodika väljatöötlus
bipolar plate
proton-exchange membrane
method preparation
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 21.05.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal