pealkiri
Tarnijate hindamise ja valiku mudel tehnoloogiaettevõtte näitel
Supplier evaluation and selection model on the example of a tech organization
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 10.05.2024