pealkiri
Regressioonitestimise protsessi analüüsi ja hindamise meetodite arendamine
Developing Methods for Analysis and Evaluation of Regression Testing Process
autor
Aravina, Margarita
märksõnad
testprotsessi küpsus
testimise meetrikad
test process maturity
testing metrics
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel