pealkiri
Raskmetallide eemaldamise tehnoloogiad veest ja reoveest
Heavy metal removal technologies from water and wastewater
märksõnad
vee puhastamise tehnoloogiad
keemiline sadestamine
ioonvahetus
elektrokeemiline puhastamine
membraanfiltratsioon
elektrodialüüs
water treatment technologies
chemical precipitation
ion exchange
electrochemical purification
membrane filtration
electrodialysis
kaitsmiskuupäev
keel