pealkiri
Eraisiku tulu maksustamise meetodid ja nende mõju riigi maksutuludele
Methods of private income taxation and potential impact to state tax revenues
autor
Seppo, Mari-Liis-Elisabeth
märksõnad
proportsionaalne tulumaks
progressiivne tulumaks
regressiivne tulumaks
meetodite mõju riigieelarvele
private income taxation
flat tax
progressive tax
regressive tax
kaitsmiskuupäev
keel