pealkiri
Õpetajate koolitusmotivatsioon: mõjutavad tegurid ja tõstmise võimalused
Teachers training motivation: the influencing factors and opportunities of raising it
autor
Valdma, Eliis
märksõnad
koolitusmotivatsioon
õppimisbarjäärid
täiskasvanuõpe
training motivation
learning barriers
täienduskoolitus
in-service training
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel