pealkiri
NICE tõenduspõhisuse standardite raamistiku ja rahvusvaheliste kogemuste kaardistamine terviseteemaliste mobiilirakenduste hindamise juhendiks
Mapping the NICE Evidence Standards Framework and International Expeirences into a Guideline for the Assessment of Mobile Health Solutions in Estonia
autor
Urmet, Heidi
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel