pealkiri
Kompetentsimudeli loomine Leibur AS finants- ja IT-teenistuse näitel
Developing Competency Model on an Example of Leibur AS Finance- and IT-Unit
autor
Poolamets, Merle
märksõnad
tuumkompetents
geneeriline kompetentsisõnaraamat
kriitiliste juhtumite intervjuu
core competency
generic competency dictionary
critical incident interview
focus groups
kirjeldus
Sisukokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Ligipääs lõputööle on piiratud, avalikustamise piirang 5 aastat.