pealkiri
Töötaja lähetamine seoses teenuste osutamisega Euroopa Liidus: Eestist Soome lähetatud töötaja regulatsioonid
Sending a Worker for Rendering of Services in the EU: Regulations for Workers Sent from Estonia to Finland
autor
Breicis, Liina
märksõnad
lähetatud töötaja
teenuste osutamine
posted worker
free movement of services
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel