pealkiri
Sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse klasteranalüüs Euroopa Liidu riikide näitel aastatel 2006 ja 2014
Cluster analysis of socio-economic inequality of the European Union countries in the years 2006 and 2014
autor
Sapron, Darja
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel