pealkiri
Ebakohase väärtushinnangu klassifitseerimine ja õigusvastasus Eesti kohtupraktikas
Classification and Unlawfulness of Undue Value Judgment in Estonian Case Law
autor
Laursoo, Liis
märksõnad
avaldatu klassifitseerimine
ebakohane väärtushinnang
õigusvastane väärtushinnang
faktiväide
isiklikud õigused
võlaõigusseadus § 1046
classification of disclosure
undue value judgment
unlawful value judgment
factual statement
personality rights
Law of Obligations Act § 1046
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel