pealkiri
As-i VKG Oil defenolatsiooniseadme orgaaniliste lenduvate ühendite paljukomponendilise segu destillatsiooni arvutus
Computation of volatile organic compounds multicomponent mixture distillation process of VKG Oil AS dephenolizing unit
Расчет процесса дистилляции многокомпонентной смеси летучих органических соединений установки дефеноляции VKG OIL AS
märksõnad
orgaaniliste lenduvate ühendite paljukomponendiline segu
destillatsiooni arvutus
organic compounds multicomponent mixture
distillation process
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Tjagur, Ljudmila
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
ei kuulu avalikustamisele