pealkiri
Raudtee reisijateveo kvaliteedi hindamine Saue-Tallinn lõigu näitel
Passenger rail service quality evaluation on Saue - Tallinn section example
autor
Šatrova, Alina
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Ess, Juri
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information