title
Põlevkivituhast geopolümeerse segu sobilikkus tänavakivide valmistamiseks
Suitability of using geopolymer mixture of oil shale for the paving stones production
author
Ehrlich, Marko
keywords
defence date
language