title
Meekapslite (meepärlite) uurimine ja valmistamine
Production and research of honey capsules (honey pearls)
author
Kesküll, Karl
keywords
meekapseldamine
meepärlid
capsulating honey
honey pearls
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal