title
Uus lähenemine alumiiniumi tootmisele alumiiniumšlakist - majanduslik, tehniline ja keskkonnasõbralikkuse analüüs
New approach in aluminium production from aluminium slag - economical, technical and environmental analysis
author
Baklanov, Jevgeni
keywords
räbu
soola kook
alumiiniumi tootmine
dross
salt cake
primary aluminium production
defence date
language