title
Antifriisvalkude ja oligosahhariidide mõju jää rekristallisatsioonile jäätises
Effects of oligosaccharides and antifreeze proteins on ice recrystallization in ice cream
keywords
kristallid
mikroskoop
oligosahhariidid
antifreeze proteins
crystals
microscope
oligosacharides
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit