title
Vastutustundliku töökeskkonna kujundamine läbi töö- ja pereelu ühildamise tootmisettevõttes
Creating resbonsible work environment through work and family life balance in the production company
author
Saarmets, Heivi
supervisor
Solba, Heidi
defence date
language