pealkiri
Vastutustundliku töökeskkonna kujundamine läbi töö- ja pereelu ühildamise tootmisettevõttes
Creating resbonsible work environment through work and family life balance in the production company
autor
Saarmets, Heivi
juhendaja
Solba, Heidi
kaitsmiskuupäev
keel