title
Eesti käsitööõlle valmistamine ja selle omaduste analüüs
Estonian craft beer production and analysis of its properties
author
Beda, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information