title
Funktsionaalsete kompvekkide füüsikaliste ja sensoorsete omaduste muutused kiirendatud säilivusel
The change of physical and sensory properties of functional sweets during accelerated shelf-life
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information