title
Development and Optimisation of Production Monitoring System
Tootmise monitooringu süsteemi arendus ja optimeerimine
author
Snatkin, Aleksei
keywords
production monitoring system
predictive functionality
machinery or production line state monitoring
component or tool life prediction model
tootmise monitooringu süsteem
ennustav funktsionaalsus
seadme või tootmisliini seisundi jälgimine
tööriista või komponendi eluea prognoosimismudel
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949239689 (publication)
ISBN 9789949239696 (pdf)
ISSN 14064758
language