title
Tootmisettevõtete töötajaid motiveerivad tegurid ja nende seotus töötsentraalsusega Nordwood kaubamärgi alla kuuluvate ettevõtete näitel
Motivational factors among employees and their association with work centrality in manufacturing companies based on Nordwood trademark companies
author
Kiin, Raili
supervisor
defence date
language