title
Liha füüsikalis–keemiliste omaduste sõltuvus lihaveiste vanusest
The physicochemical properties of meat depending on the age of beef cattle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information