title
Tagasisidelehtede koostamine Eesti rahvastiku toitumise uuringule 2014
Creating feedback pages for Estonian National Dietary Survey 2014
author
Allika, Triinu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal