title
Erinevate töötlusmeetodite mõju furtsellaraani ning sellest valmistatud geeli värvusele ja tekstuursetele omadustele
The influence of different processing methods on furcellaran and its gel colour and texture
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit