title
Eesti tööandjate hoiakud era- ja avaliku sektori töötajate suhtes ning nende hoiakute mõju töötajate valikule
Attitudes of Estonian employers towards private and public sector employees and the impact of these attitudes on the selection of employees
author
Lõbus, Minna-Maria
supervisor
Järvalt, Jane
defence date
language