title
Rukkijuuretisest eraldatud Lactobacillus Helveticuse N92, E96, ja N720 tüvede võrdlev genoomide analüüs
Comparative genomic analysis of lactobacillus Helveticus N92, E96 and N720 strains isolated from the rye sourdough
keywords
võrdlev genoomide analüüs
probiootilised omadused
adapteerumine
Lactic acid bacteria
comparative genomic analyzes
probiotical properties
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information