title
Idufirma laienemisplaan ja tasuvusanalüüs UpSteam Eesti OÜ näitel
Expansion plan and cost-benefit analysis based on a startup company UpSteam Estonia Ltd
author
Vaske, Laura
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal