title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Knivstas, Brunnbyvägen 4 ehitatava korterelamu näitel
Analysis of Construction Technology and Building Site Management for the Apartment Building at 4 Brunnbyvägen in Knivsta
author
Kullisaar, Mairo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information