title
Geneetilised ja hübriidgeneetilised algoritmid matemaatilisel planeerimisel
Genetic and Hybrid Genetic Algorithm Approaches to Flow Shop Scheduling
author
Rodrigues Junior, Jose Stenio Melo
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network