title
Autoohutuse tulevik: põgenemine uppuvast autost
Automotive safety of the future: Escaping a submerging vehicle
author
Tälli, Aigar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit