title
Toitlustusteenuse riigihangete tervise- ning keskkonna-aspektide ülevaade Eesti koolides ajavahemikul 01.03.2022 kuni 01.03.2024
Overview of the health and environmental aspects of public procurement of catering services in Estonian schools between 01.03.2022 and 1.03.2024
author
Laanemaa, Kirke
supervisor
defence date
language