title
Mee diastaas ja kuumtöötlemise mõju selle aktiivsusele
Honey diastase and the effect of heat processing on its activity
keywords
diastaas,
diastase
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language