title
OÜ Pumori välisturgudele laienemise võimalused
The potential of OÜ Pumori for expanding into foreign markets
keywords
välisturgudele laienemine
BCG rahvusvaheliste turgude maatriks
expanding into foreign markets
BCG matrix for international markets
supervisor
defence date
language